Banner
صفحه نخست > فیلم آموزش دوره مدیریت در کسب و کار جهانی

فیلم های آموزشی دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی برگزار شده توسط دکتر محسن گل پور (13 جلسه)

فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت اول
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت دوم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت سوم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت چهارم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت پنجم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت ششم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت هفتم فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت هشتم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت نهم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت دهم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت یازدهم فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت دوازدهم
فیلم آموزش دوره اصول مدیریت در کسب و کار جهانی-قسمت سیزدهم(پایانی)
   

تماس با ما
address pic
تهران، یوسف آباد، خیابان 64، شماره 23
تلـفــن : 88053105-021
فکـس : 88034680-021