Banner
صفحه نخست > مــحـصـولات > جاذب ها
جـــاذب ها

سیلیکاژل
 • سیلیکاژل Type A یا Fine Pored 
 • سیلیکاژل Type B
 • سیلیکاژل Type C
 • سیلیکاژل Macro Pored
 • سیلیکاژل Alumina 
 • سیلیکاژل Type H 
 • سیلیکاژل Type Ws 
 • سیلیکاژل Blue 
 • سیلیکاژل plates 
 • سیلیکاژل برای thin-layer chromatography
 • سیلیکاژل FNG 
 • سیلیکاژل Color-Variable 
 • سیلیکاژل drying tablets 
اکتیو آلومینا
ماده اولیه آلومینای فعال هیدروکسید آلومینیوم است که طی فرآیندی هیدروکسیل آن زدوده و بر سطح آن منافذ ریزی ایجاد می شود .سطح ویژه آلومینای فعال بیشتر از 200M2/gr است .
آلومینای فعال برای رطوبت زدایی هوا و زدودن فلوئور ، آرسنیک و سلنیم از آب آشامیدنی بکار می رود.

مولکولارسیوها
مولکولارسیوها ترکیبی از آلومینا سیلیکاتها هستند . سیلیسیم و آلومینا توسط پل اکسیژنی برای تشکیل یک ساختمان پر منفذ به هم متصل می شوند . علاوه بر Al,Si,Oیک کاتیون فلزی و تعدادی مولکول آب هم در ترکیب مولکولارسیو ها شرکت می کنند . مولکولارسیو های 5A, 13X ،, 4A، 3A با توجه به سایز منافذ شان در خالص سازی گازها ، خشک کردن گازها و مایعات و جذب هیدروکربنهای سبک بکار می روند . این جاذبها با حسایست زیاد ، قادر به جذب ناخالصی های با غلظت پایین در فرایند های با دمای بالا هستند.

تماس با ما
address pic
تهران، یوسف آباد، خیابان 64، شماره 23
تلـفــن : 88053105-021
فکـس : 88034680-021