Banner
صفحه نخست >  دربـاره مـا > چشم انداز
هیچگاه در گروه صنعتی مکرر، نگاه و توجهی به انجام پروژه های تکراری و فرآیندهایی که بارها توسط صنعتگران کشور به انجام رسیده است وجود نداشته است. چشم انداز آتی گروه صنعتی مکرر نیز بر همین اصل استوار است، واحد تحقیقات و توسعه گروه صنعتی مکرر موکلف است که در انتخاب و گزینش طرح های جدید ، نوآوری و منطبق بودن با نیازهای اصلی صنعت کشور را در دستور کار خود قرار دهد، به عبارتی شناسایی معضلات و گره های کور صنعت کشور از ویژگی های خاصی است که توسط متخصصین و کارشناسان واحد تحقیقات و توسعه گروه صنعتی مکرر مورد توجه ویژه است.

تماس با ما
address pic
تهران، یوسف آباد، خیابان 64، شماره 23
تلـفــن : 88053105-021
فکـس : 88034680-021